سفارش تبلیغ
صبا

ترانه های دیگر

بارش لبخند عشق....

حاصل پیدایی بکر خداست

سبزترین جنگل باران عشق

حس عجیب وزش یک نسیم

در نفس آینه داران عشق

آرزوی این دل طوفان زده ست

صبحدمان بوی بهاران عشق

در پی لبخند زلال بهار

خیسِِ تراوایی پنهان عشق

مست، چنان مست که  آب حیات

می چکد از دست و دل و جان عشق

قطره ای از عشق - و خاک زمین

آدم و حواست، پریشان عشق

    ****

عشق، خدا بود و خدا عشق بود

عاشق و معشوق، خداوند عشق

بعد خدا خواست که عاشق چو خاک

پرشود از بارش لبخند عشق

خاک زمین جلوه گر عشق شد

ذره به ذره همه پیوند عشق

……..

 


+ نوشته شده در چهارشنبه 92/11/23 ساعت 9:52 صبح توسط وجیهه نوربخش | نظر


ببین زندگی را.....

ببین زندگی را

ببین زندگی را چنان می درخشد

که بر ساقه ای سبز، خورشید

ببین زندگی را چنان می خرامد

که بر شط تاریک شبها، شفق

ببین زندگی را بر آورده سر

می آرد بهاران پر برگ و بر

ببین زندگی را در آغوش من

ببین زندگی را ثمر در ثمر

ببین زندگی را

که بر شاخه ای خسته اما سترگ

میزبان هزاران جوانه ست

ببین زندگی را

که در چشم آن کودک جستجوگر

شکوه هزاران کبوتر

پر از بال و پر

سراز پا نمی داند آری

ببین زندگی را

که از باد و باران فرو ریخته

و بر آن بلندایی آویخته

که تنها عقابان طوفان پرست

.....می یازند دست.....

ببین زندگی را و بالندگی را

که بر قلب ها پای گیرد

ودر عمق هر لحظه تا جای گیرد

همان لحظه تا بی نهایت

می گشاید

سفر از دل ذره گی

به آغوش پرماجرایی

که نامید آن را جهان، زندگی

 

 


+ نوشته شده در سه شنبه 92/11/15 ساعت 1:0 عصر توسط وجیهه نوربخش | نظر


پر می شوم از تو.....

ابرم

آنگه که ببارم

پرمی شوم از گرمی لبخند تو آنقدر که چون مه

بر بام و هوایم

از حس تو خیسم

از خویشتن – این سردو ترک خورده ی سر در گمِ پررنج- رهایم

پرمی شوم از گرمی لبخند تو آنقدر که مستم

آنقدر که می دانم:

«تو» دلیلی ست که هستم

 

 


+ نوشته شده در شنبه 92/11/12 ساعت 7:44 عصر توسط وجیهه نوربخش | نظر