سفارش تبلیغ
صبا

ترانه های دیگر

برای بهاران ترانه ندارم.....

چه دارد درون دلم آشیانه؟

برای بهاران ندارم ترانه

برای بهاران بهانه ندارم

در این شهر برفی، دریغا بهارم

دریغا سکوت است و دل، ابری، آری

ندارم بهاری، ندارم بهاری

دریغا دلم مثل یک شهر آتش

فروزان و سرخ است و داغ و مشوش

من امشب که سربرزمین می گذارم،

دعا می کنم تا بروید بهارم

بهاری دل انگیز و رویایی آری

بهاری چنین نه، بهاری بهاری

بهار سرورآوری جاودانه

پرازرویش بی قرارجوانه

بهاری که درآن غم نان نباشد

ومجنون اسیر بیابان نباشد

نباشد سیاهی ی پنهان،..... نباشد

ویک قلب، حتی، پریشان نباشد

...............

 

 


+ نوشته شده در سه شنبه 92/1/6 ساعت 12:12 عصر توسط وجیهه نوربخش | نظر