ترانه های دیگر

برای بهاران ترانه ندارم.....

چه دارد درون دلم آشیانه؟

برای بهاران ندارم ترانه

برای بهاران بهانه ندارم

در این شهر برفی، دریغا بهارم

دریغا سکوت است و دل، ابری، آری

ندارم بهاری، ندارم بهاری

دریغا دلم مثل یک شهر آتش

فروزان و سرخ است و داغ و مشوش

من امشب که سربرزمین می گذارم،

دعا می کنم تا بروید بهارم

بهاری دل انگیز و رویایی آری

بهاری چنین نه، بهاری بهاری

بهار سرورآوری جاودانه

پرازرویش بی قرارجوانه

بهاری که درآن غم نان نباشد

ومجنون اسیر بیابان نباشد

نباشد سیاهی ی پنهان،..... نباشد

ویک قلب، حتی، پریشان نباشد

...............

 

 


+ نوشته شده در سه شنبه 92/1/6 ساعت 12:12 عصر توسط وجیهه نوربخش | نظر