سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

ترانه های دیگر

رمضان جاودانه باد.....

اتفاقی در شرف وقوع است، مثل پرنده ای رها، گاه احساس می کنی که بندهای بزرگی از پایت گشوده اند و از ذهنت.

با شگفتی و تعجب به خود می نگری، چیزی غیرقابل وصف در درون تو می جوشد، جوشش نه از نوع فوران. جوششی مثل چشمه.
جلوه ای ست در تو، آنقدر متفاوت و آنچنان زیبا که خود را به سختی می شناسی.....
فرصتی برای زندگی، فرصتی برای «بودن» به تو داده شدن است.
فرصتی خاص، متفاوت و شگفت انگیز، از نوع اعجاز.
انتظارش را نداشتی، مثل پرنده ای که تلاش می کرد راه رفتن بیاموزد و به ناگاه بر شانه های خود بال یافته است، حیرانی.
پنجره های رازی بزرگ را شکوهمندانه به سوی تو گشوده اند.
رمضان، در تو و در اتمهای جهان، حلول کرده است.
عطر صبحی تازه از باغهای بهشت به تو می گوید که زمان دگرگونی ست.
جوانه هایی تازه رسته در تو. رمضان، رمضان، رمضان جاودانه باد.......


+ نوشته شده در یکشنبه 92/5/20 ساعت 12:50 عصر توسط وجیهه نوربخش | نظر