سفارش تبلیغ
صبا

ترانه های دیگر

بال دانایی

خداوند هرلحظه را آفرید

گلی بر سرانگشت دانا نهاد

جهان راز بود و خدا علم را

پلی رو به پنهان و پیدا نهاد

 

جهان ذره بربال دانایی است

زمین نقطه بر فال دانایی است

شب آرزوها اگر دیگرست

شب صبح اقبال دانایی است

 

هلا مرد گردون و خورشید وماه

خم حول الحالها را بیار

شکسته ست پشت زمین بی شما

می مرد این سالها را بیار


+ نوشته شده در جمعه 95/3/14 ساعت 10:6 صبح توسط وجیهه نوربخش | نظر